/ Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015

 
 
Dagsorden.
 
1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Kassererens fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
4: Fastsættelse af kontingent
5: Indkomne forslag
6: Valg til bestyrelsen
På valg:
Henning Fisker (ønsker ikke genvalg)
Jan Bay Sørensen (ønsker genvalg)
Lotte Ankersen (ønsker genvalg)
7: Valg af suppleanter
8: Valg af revisorer
9: Eventuelt
Vinderslev IF | Haurbakvej 8,Vinderslev, 8620 Kjellerup - Danmark | vinderslevif@gmail.com